Natálka Dvořáková, 9 let  a Markétka Neubergová, 6 let